chiếu trúc cao bằng 1m6 x 2m

800,000

còn 50 hàng