Chiếu trúc cao bằng (loại 1) 1m8x2m

900,000

còn 50 hàng